CA - ES - ENG - FR
Independència, personalització, transparència i professionalitat

L’ADEFI és l’associació que agrupa les Entitats Financeres autoritzades al Principat d’Andorra sota la denominació d’Entitat Financera d’Inversió segons la definició del paràgraf segon de l’Article 3 de la “Llei 7/2013 del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats al Principat d’Andorra”

Depenent de les seves autoritzacions l’Adefi està integrada per:

  • Societats Financeres d’Inversió
  • Agències Financeres d’Inversió
  • Societats Gestores de Patrimonis
  • Assessors Financers
  • Societats Gestores d’OIC

Que fem

L’associació persegueix els següents objectius:

1.

Vetllar pels interessos generals de les Entitats Financeres membres i exercir-ne la representació col·lectiva.

2.

Promoure la millora de la qualitat dels serveis oferts per la professió i millorar els estàndards tècnics del sector.

3.

Assegurar la transparència en l’aplicació de les condicions contractuals i tarifes als clients.

4.

Procurar el compliment de les normes deontològiques inherents a la professió.

5.

Propiciar la cooperació entre els seus membres i amb el conjunt del sector financer, tot i respectant l’exercici de la competència recíproca.

6.

Col·laborar amb les diferents administracions públiques, particularment en tant que interlocutor habitual dels òrgans tècnics del M.I. Govern d’Andorra, Comissió Superior de Finances i Autoritat financera andorrana (AFA) per a les qüestions d’interès del sector.

7.

Lluitar amb els mitjans legals disponibles contra l’intrusisme en la professió.

8.

Qualsevulla altra finalitat que li sigui pròpia per raó de la naturalesa de l’associació professional.