CA - ES - ENG - FR

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Amb aquesta Política de Privacitat, l’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS FINANCERES D’INVERSIÓ (en endavant, nosaltres o ADEFI) l’informa de les dades personals que recollim  mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació. 

Normativa aplicable 

La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD), i els reglaments que la desenvolupen. 

A la següent taula trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès, no obstant, si us plau, ha de llegir tots els apartats de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:  

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat? 
 2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals? 
 3. Com obtenim les seves dades personals? 
 4. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?  
  • Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors.
  • Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis.
  • Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions. 
  • Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies  analítiques). 
  • Per a poder utilitzar els serveis de Google.
  • Per a comunicar-li bretxes de seguretat.
  • Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors. 
 5. Amb qui podem compartir les seves dades personals? 
 6. Quant temps conservem les seves dades personals? 
 7. Quins drets té? 
  • Els seus drets. 
  • On i com pot exercir els seus drets. 
  • Formularis per a l’exercici dels seus drets. 
 8. Quines responsabilitats té? 
 9. Com protegim les seves dades personals? 
 10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat. 

1, A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb ADEFI a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que ADEFI ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones, les dades personals de les quals  (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels  Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals? 

L’únic responsable del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és: 

L’ASSOCIACIÓ D’ENTITATS FINANCERES D’INVERSIÓ (ADEFI), amb NRT U 800844-Y i amb domicili social al Carrer Bonaventura Armengol, 10, Ed. Montclar,  Bl. 1, 5a Pl., AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra). 

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades a qui vostè podrà dirigir-se mitjançant  el correu DPD_Extern@win2win.ad

ADEFI no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals  (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta. 

3. Com obtenim les seves dades personals? 

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals, per  exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web. Les úniques excepcions a aquesta norma, són: 

 • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa; 
 • Les imatges que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de  les persones, quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra  Web; 
 • Les imatges que corresponguin a algun contingut del lloc web sobre el qual tinguem els corresponents drets; 
 • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web; i 
 • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de cookies

4. Per a que fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem? 

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors:

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a: 

 1. Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa. 
 2. Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats.
 3. Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa. 

Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats  per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb  nosaltres. 

Per analitzar la seva valoració dels nostres serveis:

Podem tractar les dades que ens proporciona per sol·licitar-li la valoració de l’atenció  rebuda. 

També podem extreure estadístiques agregades (és a dir, el resultat estadístic del qual no inclogui informació personal de cap mena) en relació amb l’interès que desperten els nostres serveis. 

La base que legitima aquests tractaments és el nostre interès legítim a millorar la qualitat dels nostres serveis. 

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions:

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, a través dels formularis de contacte, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals. 

La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre-li. El subministrament de les seves dades  personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar  curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan  ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació. 

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques):

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar  els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta. 

En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu  consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la  navegació dels nostres visitants. 

Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies

Per a poder utilitzar els serveis de Google:

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, l’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests. 

La informació generada per les cookies sobre el seu ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allà. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina  que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis. 

L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat).  Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allà. Google li garanteix que l’adreça IP transmesa pel seu navegador a  Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google. 

Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a  privacy.google.com/businesses/adsservices. 

Per a comunicar-li bretxes de seguretat:

A l’ADEFI assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra la pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració  i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa  de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de l’ADEFI), s’han vist exposats per una  bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti. 

La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD, i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors:

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa  aplicable. 

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals? 

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que: 

 • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti. 
 • Tinguem l’obligació legal de fer-ho. 
 • Una empresa subcontractada per a nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, el nostre Delegat de Protecció de Dades extern, quan atén les seves sol·licituds de drets en el nostre nom), i sempre sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament. 
 • Una empresa subcontractada per a nosaltres pugui tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels  serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica. Atès que podrien accedir a dades de l’ADEFI, les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a  l’ADEFI. 
 • Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat d’ADEFI. 

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin. 

6. Quant temps conservem les seves dades personals? 

L’ADEFI conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els  tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals). 

Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant  els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem. 

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud.

Si ens envia una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho ha enviat. 

Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació. 

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva. A continuació, l’expliquem quins altres drets té i com exercir-los. 

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets: 

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu. 

On i com pot exercir els seus drets:

Pot exercir els seus drets: 

 1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a l’ADEFI, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà  de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”. 
 2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que  desitja exercir a l’adreça de correu electrònic DPD_Extern@win2win.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.  Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat.

En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal. 

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics  que identifiquin correctament la persona interessada i el representant, i especifiquin l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació. 

Finalment, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció  de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). 

Formularis per a l’exercici dels seus drets:

A fi de facilitar-te l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de sol·licitud que corresponguin dels següents: 

8. Quines responsabilitats té? 

En facilitar-nos les seves dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes.  Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud. 

No ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministri, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes  dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho l’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització,  queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones. 

9. Com protegim les seves dades personals? 

Estem del tot compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, i hem implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins el possible, l’alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no  autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les nostres polítiques per assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades  personals, i per a garantir que el nostre personal rep les directrius oportunes respecte a com deu tractar les seves dades personals. Hem firmat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atenint-nos a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals. 

Restringim l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment les necessiten conèixer per a realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la integritat i disponibilitat de la informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria. 

No obstant això, si l’ADEFI, determina que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat de l’ADEFI), s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per a un tercer, l’ADEFI l’informarà immediatament d’aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda. 

10. Modificacions d’aquesta Política de Privacitat 

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir els eventuals canvis que es produeixin a la normativa o als nostres tractaments. Si els canvis fossin substancials, li notificarem abans que siguin vigents fent-li arribar una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i tindrà l’opció d’exercir els seus drets tal com l’informàvem en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals. 

Si té qualsevol pregunta sobre aquesta política, no dubti a fer-nos-la saber enviant-nos un correu a DPD_Extern@win2win.ad

Darrera actualització: 24 d’agost de 2022